#biyosistemmühendisliği  # 2014-01-30 13:29:17
 • Sulama Sistemleri

  -Hizmet götürülen alan açısından, büyük sulama sistemleri, binlerce hektar alana hizmet edecek şekilde kurulur. Çok sayıda tarım işletmesini kapsar. -Tarla sulama sistemleri ise, bir ya da birkaç tarım işletmesine hizmet götüren küçük kapasiteli sulama sistemleridir. -Su kaynağı, büyük sulama sistemlerinin tersiyer kanalları üzerindeki tarla prizleri olabileceği gibi, bir tarım işletmesine ya da kırsal yer...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  191 defa Okundu 
 • Sulama ve Ekonomik Koşullar

  #    Sulama sisteminin maliyeti: basınçlı sulama yöntemlerinde ilk tesis masrafı, yüzey sulamaya oranla daha fazladır, ancak arazi tesviyesi gerektiren yüzey sulamada maliyet çok yüksek olabilir.İşletme masrafları ise enerji bedeline bağlı olarak bazen basınçlı, bazen yüzey sulama lehine olabilir. #    Ürünün piyasa değeri yüksek ise, verimi daha fazla olan basınçlı sulama yöntemleri ekonomik olabilir. [&...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  115 defa Okundu 
 • Sulama ve İklim Özellikleri

  #    Rüzgar hızı yüksekse,  hava sıcaklığı yüksekse, veya nispi nem düşükse yağmurlama sulama tercih edilmemelidir. #    Bölge yağışı yüksekse sadece birkaç destekleme sulaması gerekliyse, yağmurlama sulama önerilir. #    İlkbahar son donlarının tehlikeli olduğu yörelerde, sabit yağmurlama sulama sistemi, ekonomik değeri yüksek bitkilerin dondan korunmasında kullanılabilir....
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  103 defa Okundu 
 • Sulama ve Bitki Özellikleri

  Yüksek boylu bitkilerde yağmurlama sulama önerilmez. Örtü altı yetiştiriciliğinde yetiştirilen bitkiler ile topraktaki nem eksikliğine duyarlı olan ve ekonomik değeri yüksek bitkilerde en uygun yöntem damla sulama yöntemidir. Yüzlek köklü bitkilerde sık aralıkla ve az miktarda su uygulanması gerektiğinden basınçlı sulama yöntemleri (özellikle damla) tercih edilmelidir. Bitki yapraklarının ıslanmasından kay...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  125 defa Okundu 
 • Sulama Yöntemi Seçimine Etkili Faktörler

  Arazinin topografyası (eğimi, erozyon durumu)Arazi eğimi yüksekse veya ortalama eğim düşük olsa bile arazi dalgalı bir topografyaya sahipse basınçlı sulama tercih edilmelidir.Erozyona uygun topraklarda basınçlı sulama (özellikle damla) tercih edilmelidir. Toprak özellikleri (su tutma kapasitesi, infiltrasyon hızı, toprak derinliği, taban suyu durumu, taşlılık durumu, tuzluluk durumu, drenaj durumu). Toprağın kul...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  152 defa Okundu 
 • Gereğinden Fazla ya da Bilinçsiz Sulama

  Kök hücrelerinin gelişiminin azalmasına, Faydalı toprak mikroorganizmalarının faaliyetinin yavaşlamasına, Toprakta besin maddelerinin alımını engelleyen zararlı bileşiklerin oluşmasına, Yüksek taban suyuna, Toprak tuzluluğu ve çoraklaşmaya, Erozyonla toprak kaybına, Aşırı su kullanımına ve verim kaybına neden olmaktadır....
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  102 defa Okundu 
 • Damlama Sulama Sistemi Öğeleri

  Tipik bir damlama sulama sistemi şu öğelerden oluşur: Pompa (basınçlı su kaynağı) Gübre enjektörü (gübre tankı) Ana filtre Ana basınç regülatörü Ana boru Uzaktan kontrollu vana Tali filtrasyon Tali basınç düzeni Manifold boru Zon kontrol vanas Lateral boru Emitörler Temizleme tapası...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  103 defa Okundu 
 • Damlama Sulamanın Sakıncaları

  #     Damlama sulamada emitörlerin tıkanması sistemin en önemli sakıncasını oluşturur. Bu tıkanmaya en çok kum ve toz parçacıkları ile organik ve kimyasal madde birikimleri neden olur. Bu itibarla, sulama suyunun çok iyi filtre edilmesi ve sistemin belirli aralıklarla klorlu su ile yıkanması gerekir. #     Damlama sulama sisteminin yönetimi yağmurlama sistemine göre daha karışıktır. […]...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  89 defa Okundu 
 • Damlama Sulamanın Faydaları

  #     Damlama sulama sisteminde su yavaş bir tempo ile bitkinin kök zonuna verildiğinden sulama alanının sadece hedeflenen bölümü ıslanır. Dolayısıyla su kaybı ihmal edilebilecek ölçüde az olur. Erozyon riski olmaksızın mevcut su ile daha geniş alanlar sulanır ve su miktarının sınırlı olduğu yerlerde bu husus son derece önem taşır. #     Toprağın ıslatılan yüzeyi […]...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  147 defa Okundu 
 • Damlama Sulama

  Damlama sulama, düşük basınçla ve suyun damla damla toprağa verilmesi suretiyle yapılan bir bitki sulama yöntemi olup, temel amaç; su kaybını önlemek, suyu korumak ve toprağı sürekli olarak optimuma yakın bir seviyede nemli tutmaktır. Damlama sulama, yüksek değerli meyve ve sebze ürünleri  elde etmek, yada su olanakları kıt ve pahalı, gübreleme gereksinimi fazla olan olağanüstü […]...
  14 Eylül 2013
  Yorum Yok
  Tarımsal Sulama
  107 defa Okundu 
Popüler Yazılar
Son Yazılar
Reklam ve Sponsor Alanı